Shalom – Hebreiska ord alla kristna borde kunna #1

Inte bara frid

I hebreiska Bibeln dyker ordet Shalom (“fred/frid”) upp väldigt mycket. Även om det betyder fred och frid, så förmedlar den definitionen inte dess fullständiga betydelse. Konceptet av shalom går mycket djupare.

Shalom betyder välgång, välstånd, välmående, sundhet, fullhet, helhet, harmoni och lugn samt avsaknaden av det fientliga och konflikt. Termen används ofta som en antites till skada, det onda och krig (Se 1 Sam 20:7, Jer 29:11, 38:4, Pred 3:8) och används som synonym till det som är gott (se 5 Mos 23:6, Ezra 9:12, Jer 33:9). Vi har inte riktigt ett svenskt ord för att förmedla alla dessa betydelser. Om vi får en djupare förståelse av shalom kommer vi också får en bättre förståelse om Gud.

Shalom, i linje med Guds syfte

I Bibeln är shalom bl.a. fullheten och friden som kommer som ett resultat av att man är i linje med Guds syften. Frid på alla plan; vare sig det är relationellt, etniskt, politisk, kosmiskt eller på något annat plan. Shalom är idealet för Guds skapelse. Shalom betecknar även den fullhet, sundhet och välmående som finns hos Gud. Den frid som Gud vill ge oss människor men som bröts pga människans synd.

Shalom som hälsning

Eftersom shalom, frid, inkluderar välmående så passar det jättebra som hälsningsfras. Det grekiska ordet εἰρήνη (eirēnē, “frid”) används som hälsning i NT-breven och anspelar helt klart på shalom. Det är inte bara en tom fras utan antar att mottagaren ska få ta del av Guds frid. I Nya Testamentet anspelas friden som Jesus åstadkom genom sitt försoningsverk.

De bibliska karaktärerna använder termen “frid” som en vänlig hälsning eller avskedsfras för att kommunicera avsaknaden av fientlighet. T.ex. när Josef vill försäkra sina bröder att han inte har några onda intentioner svarar han: “ni kan vara lugna” (shalom) (1 Mos 43:23). 

Shalom som välgång och välmående

Hebreiska Bibeln har flera exempel på personer som frågar om en persons “fred”. Något som ofta översätts “Står det väl till” (1 Mos 29:6; 43:27; Dom 18:15; 1 Sam 17:18; 2 Kung 4:26; 10:13). Det kan även referera till när man ingår diplomatiska förhandlingar med en person (2 Kung 9:17-22). 

Bibliska författarna använder också termen shalom i sina böner för att be om välgång hos kungen (Ps 72:7), välgång över Jerusalem (Ps 122:6) och Israel (Ps 125:5). Gud talar shalom över sitt folk (Ps 85:9) för att välsigna dem (4 Mos 6:26).

Shalom i relationer

I hebreiska Bibeln så används shalom för att beskriva en bra, sund relation som är präglad av vänskap, omsorg, lojalitet och kärlek. Det kan vara relationen till Gud eller till människor. 

En bra relation med Gud beskrivs som shalom. De som har frid med Gud är de ödmjuka (Ps 37:11), rättfärdiga (Jes 57:1-2), de som tjänar Herren (Ps 35:27), som älskar Guds lag (Ps 119:165) och de som behagar Gud (Ords 16:7).

De som har shalom kommer ha en framtid, glädje och ett långt liv (Psa 34:14, 37:37, Ords 12:20). Den aronitiska välsignelsen visar även på en länk mellan Guds frid och Guds närvaro (4 Mos 6:24-26). 

Shalom och Jesus

Jesaja kallar Messias för “Fridsfursten” i 9:6. Detta dels för att han skulle skapa fred mellan Gud och människa. Men också för att han skulle skapa fred på jorden och slussa in Guds fullhet, välstånd och välmående på jorden. Jesus uppfyller detta i Nya Testamentet. Han är fridsfursten profeten talat om. 

Jesus uppfyller de löften om fred som hebreiska Bibeln talat om. Gud hade lovat i det gamla förbundet att ge Israel frid om de lydde, något de dock inte gjorde. Istället kommer Jesus, den fullkomliga människan, och lyder Gud till fullo. Han bär även straffet för vår synd, det som tidigare hindrat oss från att ha frid med Gud. Han öppnar vägen in i Guds närvaro igen och skapar frid på korset. Genom hans lydnad kan vi vi nu ta del av shalomen när vi tror på honom. 

En dag kommer han komma tillbaka för att regera över hela jorden, då kommer denna värld få uppleva fullständig shalom överallt igen. Tills dess fullhet kommit får vi leva i den frid Jesus skänkt oss redan nu och göra som aposteln Paulus sa: 

Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma(Kol 3:15).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.