Profetior uppfyllda av Jesus

Att kristna tror att Jesus är den hebreiska Bibelns (Gamla Testamentet) uppfyllande av den förväntade Messias (Kristus på grekiska) är inte ett påstående taget ur luften. Jesus uppfyllde hundratals med specifika profetior i samband med hans tjänst på jorden. Nedan följer en lista på 25 st profetior Jesus uppfyllde som uttryckligen nämns i evangelierna som uppfyllda.

 

 • Skulle komma från Davids släkt – 2 Sam 7:12-16, Ps 89:4-5, 110:1, 132:11 mm.
 • Född av en jungfru – 1 Mos 3:15, Jes 7:14
 • Född i Betlehem – Mika 5:2
 • Han skulle vistas i Egypten – Hos 11:1 
 • Han skulle bo i Galiléen – Jes 9:1-2
 • … i Nazareth – Jes 11:1
 • En Elia-liknande person skulle gå före honom – Jes 40:3-5, Mal 3:1, 4:5
 • En massaker av Betlehems barn skulle äga rum – 1 Mos 35:19-20, Jer 31:15
 • Han skulle komma med evangelium (Goda nyheter) – Jes 52:7, 61:1
 • Hans uppdrag skulle innefatta hedningarna – Jes 42:1-4
 • Hans tjänst skulle innehålla helande – Jes 53:4
 • Han skulle undervisa genom liknelser – Jes 6:9-10, Ps 78:2
 • Han skulle bli misstrodd och förkastad av ledarna – Ps 69:4, 118:22, Jes 6:10, 29:13, 53:1
 • Han skulle göra en storslagen entré i Jerusalem – Sak 9:9, Ps 118:26
 • Han skulle bli förrådd för 30 silvermynt –  Sak 11:11-13, Ps 41:10
 • Han skulle vara likt en slagen herde – Sak 13:7
 • Han skulle få galla och ättika – Ps 69:22
 • De skulle kasta lott om hans kläder – Ps 22:19
 • Han skulle bli genomborrad – Sak 12:10, Ps 22:17
 • Inte ett ben skulle bli krossat – 2 Mos 12:46, 4 mos 9:12, Ps 34:20
 • Han skulle dö bland förbrytare – Jes 53:9,12
 • Hans sista ord på korset förutsagda – Ps 22 och Ps 31:6
 • Han skulle bli begraven av en rik man – Jes 53:9
 • Skulle uppstå på 3e dagen – 1 Mos 22, Ps 16:10, Jona bok, Hos 6:2
 • Efter att han uppstått skulle Jerusalem bli förstört – Dan 9:26

När man tar del av denna lista borde ens tro stärkas enormt. Vill du veta mer om hur Jesus uppfyllde hela Gamla Testamentets budskap? Lyssna på vår poddserie ”Profetior om Jesus” där poddar finns:

https://linktr.ee/spridordet

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.