Vad är kristen tro?

Om man skulle gå ut på gatan och fråga olika folk vad de tror kristen tro är skulle du säkert få lika många olika svar som människor du frågar. Trots att vi i Sverige är uppvuxna i en postkristen kultur, där skolan gör sina försök till att förmedla vad det innebär att vara kristen, är […]

Vad är kristen tro? Läs mer »