Bortglömd eller utvald?

Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” – Matteusevangeliet 27:45 – 46 För några år sedan läste jag en bok som grep tag …

Bortglömd eller utvald? Läs mer »