Basunhögtiden Yom Teruah

Ikväll firas det judiska nyåret ”Rosh Hashanah”, den kanske mest mystiska högtiden i hela Bibeln. Högtiden kallas även Basunhögtiden (Yom Teruah) och väcker många frågor. Det är faktiskt den enda högtiden som Gud inte uttryckligen förklarar varför den ska firas.
Så vad är då den dolda betydelsen av basunhögtiden? Det är ett firande av det judiska nyåret (de har två kalendrar, en som börjar på våren och en som börjar på hösten). Det är nog dock någonting mer också.
“Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, ska ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra, och ni ska offra eldsoffer åt Herren.” (Tredje Moseboken 23:24-25 SFB15)
Gud sa åt Israel att fira, hålla en helig sammankomst, för att minnas basunklangen. Herren är väldigt specifik med vad betoningen ligger på: Zikhron Tru’ah (זכרון תרועה) — basunljudet.

Basunljud

Basunljudet är väldigt viktigt. Det har profetisk betydelse. När Israels folk leds ut ur Egypten i 2 Mosebok ser de Guds mirakulösa kraft verka. De förs sedan ut i öknen och får lagen vid Sinai berg. Ett av buden de får är just att fira Basunhögtiden. Hur gavs Moses lag då? Genom basunljud! På morgonen av den tredje dagen med åska och dån ljöd ett starkt basunljud. Då började allt att skaka och folket blev rädda. En helig stund som gjorde att allt stannade upp, evighetens ljud basunerades ut och alla upplevde vördnad och fruktan (2 Mos 19).

DET ljudet säger Gud att man ska minnas vid basunhögtiden. Basunljudet talar om något som ska komma, det var ljudet som basunerade ut Guds kraft, att Gud själv skulle komma och dyka upp. När basunhögtiden firas verkar det därför vara till för att påminna kommande generationer om basunen som kommer före det att Gud besöker sitt folk. Vilket osökt för tankarna till Nya Testamentets ord:

När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.(Första Tessalonikerbrevet 4:16-17 SFB15)

Dagar av omvändelse

Inom judisk tradition inleder också Rosh Hashanah (Yom Teruah/Basunhögtiden) tio omvändelsedagar (dagar av vördnad) som håller på fram till den judiska högtiden Yom Kippur (Försoningsdagen). Dessa tio dagar anses vara de heligaste dagarna i den bibliska kalendern. Så när basunen stöts indikerar det att man har 10 dagar kvar till den allra heligaste dagen: försoningsdagen. Försoningsdagen som förknippades med domens dag och att en persons evighet avgörs. Därför gör praktiserande judar allt de kan för att ha ett rätt förhållande till Gud och ställa saker tillrätta dessa dagar. För när den dagen kommer blir deras öde fastställt. De omvänder sig och försöker slutföra allt detta innan solnedgång före Försoningsdagen.

Vad spelar detta för roll i ditt liv som kristen då? Jo, basunhögtiden påminner oss om att Jesus kommer komma tillbaka en dag. Ditt liv på jorden har ett fastställt slut och när det tar slut följer evigheten och domens dag. Dagen när ditt öde beseglas för evigt. Dagarna innan detta är de enda du har att få rätt ställt med Gud och andra. Den tiden du och jag har kvar på jorden är våra omvändelsedagar, där vi lever i omvändelse och tron på Jesus så att vi inte behöver frukta domens dag, utan kan se fram emot när den slutgiltiga basunen ljuder och vi ska möta Herren i rymden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.